Sprawdź ważność dowodu osobistego!

Warto sprawdzić ważność dowodu osobistego.

Termin ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu.

Przypominamy, że wniosek na dowód osobisty osoba pełnoletnia składa osobiście, załączając aktualne zdjęcie.

Zwracamy uwagę, że zdjęcie musi spełniać ustawowe wymogi, osoba musi znajdować się w pozycji frontalnej i patrzeć na wprost.

Więcej informacji dot. wniosku na dowód osobisty i wymagań dotyczących fotografii na stronie obywatel.gov.pl. Wystarczy także, że powiemy fotografowi, że zdjęcie potrzebne nam jest do dowodu osobistego, z pewnością wykona je prawidłowo.

Przechwytywanie

Wniosek o nowy dowód osobisty złożymy również przez Internet
 
Wniosek o nowy dowód można też złożyć elektronicznie. Na platformie Obywatel (www.obywatel.gov.pl) działa centralna usługa, dzięki której można załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Aby skorzystać z tej usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość. Instrukcja założenia profilu zaufanego znajduje się również na platformie Obywatel (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).
 
Aby elektronicznie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego na  platformie Obywatel należy odszukać w Katalogu „Dokumenty i dane osobowe” kartę usługi „Uzyskaj dowód osobisty”, a następnie ścieżkę „przez Internet”. Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk „Złóż wniosek o dowód osobisty”. Należy wybrać powód ubiegania się o dowód osobisty, a następnie urząd, w którym chce się odebrać gotowy dowód. Wnioskując o dowód osobisty, obywatel musi również dołączyć zdjęcie. Szczegółowe informacje znajdują się na podanej stronie.

 
E-meldunek – kolejna e-usługa już działa
 
Każdy, kto mieszka w Polsce, musi pamiętać o obowiązku meldunkowym.

Od 1 stycznia br. nie musimy iść do urzędu, aby to zrobić.
 
E-meldunek jest kolejną, uruchomioną przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, e-usługą ułatwiającą obywatelom kontakt z administracją. Bez konieczności wychodzenia z domu można już m.in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego i za to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.
 
Dzięki tej e-usłudze można zameldować się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz – jako pełnomocnik – innej osoby.
 
Wprowadzenie zameldowania elektronicznego, a więc bez wychodzenia z domu, jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ewidencji ludności zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji