Projekt: “Twój Biznes – Twój Sukces”

Biuro Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie zaprasza do udziału w projekcje Do udziału w projekcie unijnym “Twój Biznes – Twój Sukces”, w którym można otrzymać prawie 46 tys. dotacji i wsparcia pomostowego na założenie działalności gospodarczej.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne.

Uczestnikom zapewnia się:
– szkolenie z podstaw przedsiębiorczości
– doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznesplanu
– udzielenie dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie maksymalnej 23.398,68 zł brutto
– wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1850 zł brutto/miesięcznie wypłacane przez okres 12 miesięcy
– doradztwo biznesowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 m-cy
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
– zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi /dziećmi za czas szkoleń (20% uczestników)
– materiały szkoleniowe, przerwa kawowa i ciepły posiłek.

Informacje: Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
Tel. 81 532 12 45 lub 81 532 16 88