60 tys. dla Gminy Dzwola

Gmina Dzwola znalazła się na liście gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na kwotę 60 000 zł w ramach której zostaną zakupione 24 zestawy komputerowe dla uczniów z czterech szkół podstawowych w Gminie Dzwola. Sprzęt komputerowy pozwoli na kontynuację nauki uczniów poprzez zdalną pracę z nauczycielem. Po dokonaniu zakupu jednostek, sprzęt zostanie przekazany do:

1)       Publicznej Szkoły Podstawowej w Branwi;
2)       Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzwoli im. „Bohaterów Września 1939”;
3)       Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kocudzy;
4)       Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzemieniu im. „ks. Jana Twardowskiego”.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Więcej informacji: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola