429 kolektory słoneczne i 81 kotły na biomasę – Gmina Dzwola pozyskała dofinansowanie

Gmina Dzwola otrzyma 4 305 742,21 zł dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą. Umowa  o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 została podpisana

 

w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim w dniu 28 grudnia 2016 r., osoby reprezentujące Gminę Dzwola: Wójta Gminy Dzwola – Stanisław Rożek i Aneta Gilas – Skarbnik Gminy. Całkowita wartość projektu 5 701 080,71 zł.

Na terenie Gminy Dzwola w ramach realizacji projektu zostanie zainstalowane  429 instalacji kolektorów słonecznych w tym: 258 zestawów – 2 paneli i 171 zestawów – 3 paneli oraz 81 kotłów c.o. opalanych biomasą.