4 marca, e-dowód

Od dziś w Urzędzie można złożyć wniosek na dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód), jest to bezpieczne narzędzie do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody są z zewnątrz podobne do obecnych, wewnątrz znajduje się chip, w którego pamięci znajdują się m. in. dane do identyfikacji osoby, zamieszczone w warstwie graficznej oraz zdjęcie biometryczne.

 

Chip jest bezstykowy czyli użycie warstwy elektronicznej dowodu, będzie się odbywało przez włożenie albo przyłożenie dokumentu do czytnika. Nie zmieniły się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego. Potwierdza on tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód służy do uwierzytelniania w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny –  nie musisz go wymieniać.