29 maja Dzień Działacza Kultury

W tym szczególnym dniu, wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego, a w szczególności Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury, jak również wszystkim osobom działającym w Stowarzyszeniach, Kołach Gospodyń  oraz w Klubie Seniora pragnę podziękować, za aktywny udział w życiu społeczności Gminy Dzwola oraz za kultywowanie naszej lokalnej tradycji.