28 czerwca – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie  z Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 988), Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na niedzielę dnia 28 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na stronie Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szczegółowe zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego