„16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”.

Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli włączył się w międzynarodową kampanię „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”, która prowadzona jest w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2015r.

Podstawowym celem kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i sytuację kobiet krzywdzonych przemocą i zaktywizowanie służb, instytucji do podejmowania działań chroniących kobiety.

W ramach kampanii w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli członkowie  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego udzielają pomocy i porad w ramach pracy i pracy socjalnej w dniach w/w w poniedziałek- czwartek  godz. 7.30 – 15.30  i piątek w godz 9.00- 17.00.