15 stycznia 2018 r. – Zmiana w organizacji korzystania z komunikacji autobusowej na zajezdni autobusowej „Krzemień Pierwszy – zajazd”

Informujemy Mieszkańców Gminy Dzwola korzystających z komunikacji autobusowej na zajezdni „Krzemień Pierwszy – zajazd” o zmianie w organizacji korzystania z zajezdni.

 

Od dnia dzisiejszego tj. 15 stycznia 2018 r. korzystanie (wsiadanie i wysiadanie) z komunikacji odbywać się będzie na zatoczkach zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 74, tj. w miejscach, w których odbywało się to przed oddaniem do użytku przedmiotowej zajezdni w związku z prowadzoną przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie inwestycją pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Branew w km 215+899 drogi krajowej nr 74 w m. Krzemień”.

        Przewidywany czas zmiany organizacji, zgodnie z informacją z dnia 10 stycznia 2018 r., znak: O.Lu.Z-4.4143.1.2018.mk przesłaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie droga powiatowa nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy trwał będzie do końca lutego 2018 r.

        Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

                                                                                                   Wójt Gminy Dzwola       
                                                                                           /-/ Stanisław Rożek