14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty !

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty pragnę złożyć najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności  w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.  

Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję z realizacji misji jaką niewątpliwie jest troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży.

Niech towarzyszy Państwu przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt.  

Życzę wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku wychowanków, rodziców oraz całej gminnej społeczności. 

                                                                                                         Stanisław Rożek – Wójt Gminy Dzwola

 

Dzień Edukacji Narodowej – popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773  r.