ŚDS w Janowie Lubelskim

ŚDS jest powiatowym ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla osób, które ze względu na stan zdrowia psychicznego mają poważne trudności w życiu codziennym.
Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1600 jest przeznaczony dla 37 uczestników mieszkańców powiatu janowskiego.

 

Celem działalności ŚDS jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez:

  • stwarzanie warunków do nabywania umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego oraz ich doskonalenie;
  • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
  • udzielenie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i terapeutycznego;
  • zapewnienie opieki pielęgniarskiej;
  • rehabilitację ruchową;
  • dążenie do aktywizacji społecznej i zawodowej;
  • stymulowanie osobistego rozwoju z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań.

ULOTKA ŚDS