Nowe stawki dla przedsiębiorców

Podczas obrad II sesji Rady Gminy Dzwola,  Radni podjęli m.in.  uchwałę określającą  wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dzwola na rok 2019. Radni zdecydowali się tylko na jedną zmianę.

 

Jednogłośnie został przyjęty wniosek P. Wiesława Dyjacha  – Wójta Gminy Dzwola, który zgłosił propozycję obniżenia stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z kwoty 16,00 zł do kwoty 15,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. Pan Wójt podkreślił, iż obniżenie stawki zachęci przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Dzwola, nowi przedsiębiorcy, nowe podatki i nowy lepszy budżet.

Stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2019 r. będzie wynosiła:  15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Pozostałe stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok nie zmienią się i będą   na poziomie obecnego roku. Warto podkreślić, że gmina Dzwola nie podnosiła podatków dla mieszkańców przez minione dwie kadencje.

Stawki podatku od środków transportowych na 2019 r. pozostawiono na poziomie stawek podatkowych obowiązujących w 2018 roku.

Poniżej uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała.II…..2018.2018-11-30nieruchomości