Informacja

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie przyjmowanie są w Urzędzie Gminy Dzwola, w terminie  do  dnia   21 września 2018r.  w   godzinach pracy Urzędu  tj. poniedziałek, środa , czwartek  i piątek  w godz. 7.30-15.30 oraz wtorek w godz. 8.00 -16.00.