11 listopada w Gminie Dzwola

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości, 11 listopada br. w 98 rocznicę odzyskania niepodległości na zaproszenie Wójta Gminy Dzwola – Stanisława Rożka mieszkańcy Gminy uczcili pamięć Bohaterów. Uroczystości gminne rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym w Dzwoli, której przewodniczył Proboszcz Ks. Kan. Piotr Kubicz.

Druga część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Bohaterów Września 1939, gdzie w uroczystym przemarszu po zakończonej modlitwie przeszły poczty sztandarowe, delegacje i wszyscy uczestnicy obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek słowami Józefa Piłsudskiego rozpoczął przemówienie: „- Józef Piłsudski powiedział “Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.”, w dalszej części przemówienia Wójt mówił:

Wierni tym słowom obchodzimy dzisiaj 98 rocznicę odzyskania niepodległości – początku II Rzeczypospolitej. Dzień 11 listopada to szczególna data w polskim kalendarzu. Święto Niepodległości. To dzień pamięci, wdzięczności i myśli kierowanych ku Ojczyźnie. Dzień zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości. Z drugiej zaś strony dzień radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość.
Dzieje naszej Ojczyzny, to rzadko dni szczęśliwe i spokojne tak jak ostatnie latach. Częściej życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogim sąsiadem, niewola i walka o wolność. Państwo polskie po upadku Insurekcji Kościuszkowskiej, w październiku 1795 roku zostało wykreślone z map Europy na ponad 120 lat.
Zaborcze mocarstwa: Rosja, Prusy i Austria rozdzieliły nasz kraj między siebie. Pojawiające się co jakiś czas krwawe zrywy powstańcze nie pomogły odzyskać upragnionej wolności. Jak pisał poeta – „Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił. Ten, kto przeżył niewolę i śmierć widział braci. Wolność – zwykle krzyżami się mierzy.”
Prześladowani i skazani na tułaczkę Polacy nie stracili ducha. Wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Dopiero wybuch I Wojny Światowej i zażarte, wyniszczające na wzajem walki między zaborcami dały nam szansę na odzyskanie niepodległości. Polacy umiejętnie potrafili wykorzystać okoliczność, którą stworzyła im wówczas historia. W październiku 1918 r. rozpoczął się proces wyzwalania ziem ojczystych spod obcej przemocy. Polska się odrodziła i już w pierwszych dniach wojny nasze wojsko potrafiło pokonać potężnego nieprzyjaciela, przed którym inni czuli respekt. Ostateczne zwycięstwo nad siłami wroga nastąpiło dopiero
15 sierpnia 1920 r. Wówczas Wojsko Polskie pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego pokonało Armię Czerwoną, kładąc kres morderczej walce. Bitwę tę nazwano „Cudem nad Wisłą”. Bitwa ta zapisała się w historii jako osiemnasta największa bitwa w dziejach świata. Bitwa ta zatrzymała ekspansję Rosjan i ochroniła Polskę oraz Europę Zachodnią przed rozszerzeniem się rewolucji bolszewickiej.
Pamiętamy o tych bohaterach Narodu Polskiego z powstania listopadowego czy styczniowego, o bohaterach wszystkich walk niepodległościowych, tych z I i II wojny światowej, ale również i tych z okresu PRLu. Tu i teraz trzeba powiedzieć, że w wielu przypadkach ich bohaterska śmierć wpisała się w ciąg wydarzeń prowadzących do odzyskania Niepodległości zarówno w roku 1918 jak również w 1989. Chwała Bohaterom.”

W kolejnym etapie uroczystości delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem Bohaterów Września 1939, oddając Hołd Bohaterom, dziękując za walkę o Ojczyznę.
Młodzieżowa orkiestra dęta z GBPiOK zapewniła oprawę muzyczną całej uroczystości.
Pan Wójt na zakończenie podziękował wszystkim biorącym udział w obchodach Święta Niepodległości w Dzwoli, w szczególności: młodzieży szkolnej oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Dzwola.