100 – lecia Szkoły w Krzemieniu

W środę, 30 maja 2018 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 100-lecia Szkoły w Krzemieniu, które wpisują się nierozerwalnie w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Swym honorowym patronatem objęli je: Poseł na Sejm RP- p. Jerzy Bielecki oraz Lubelski Kurator Oświaty- p. Teresa Misiuk. Patronat medialny nad uroczystością sprawowała Panorama Powiatu Janowskiego.

Obchody rozpoczęły się koncelebrowaną Mszą Św. sprawowaną m.in. przez absolwenta szkoły ks. Tomasza Orła i ks. Stanisława Górę, który nauczał religii w Krzemieniu w latach 1974- 1978. Homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Stanisław Gieroń, który dokonał również poświęcenia tablicy ufundowanej przez rodziców, uczniów i absolwentów na pamiątkę tego wydarzenia.

Druga część obchodów odbyła się w budynku hali sportowej po przemarszu z kościoła w asyście sześciu sztandarów. Po odśpiewaniu hymnu dyrektor p. Wiesław Kiszka wraz z wicedyrektor p. Urszulą Woźnica powitali zgromadzonych gości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Poseł na Sejm RP – p. Jerzy Bielecki, Lubelski Kurator Oświaty – p. Teresa Misiuk, reprezentant Posła do Parlamentu Europejskiego Mirosława Piotrowskiego – p. Zbigniew Lewandowski, Wicestarosta Powiatu Janowskiego – p. Antoni Kulpa, Wójt Gminy Dzwola – p. Stanisław Rożek, reprezentantka Burmistrza Modliborzyc Witolda Kowalika – Sekretarz p. Marzena Dolecka- Jocek, ks. dr Tomasz Orzeł – absolwent szkoły, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Dzwoli- p. Kamila Strykowska oraz dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół. Wszyscy z uznaniem mówili o „Jubilatce” i przekazali na ręce gospodarzy życzenia, gratulacje oraz upominki.

Po części oficjalnej nauczyciele, będący jednocześnie absolwentami, przybliżyli historię szkoły, a uczniowie i absolwenci-artyści zaprezentowali się w montażu słowno-muzycznym. Występy rozpoczęły się od tradycyjnego polskiego tańca – Poloneza w wykonaniu uczniów klas III, IV a i b oraz V). Z początkami historii szkoły zapoznała zebranych p. Małgorzata Kędrak. W klimat tamtych czasów gości wprowadzili uczniowie klasy I SP. Odegrali scenkę przedstawiającą „wykopki” i pierwszych uczniów uczęszczających do szkoły. Uczniowie klas II i III SP zatańczyli w folkowych strojach Trojaka. Kolejną część kroniki odczytała p. Teresa Rząd. Wspomniała ona o inicjatywie budowy szkoły i wielkim entuzjazmie wśród społeczności lokalnej Krzemienia w związku z tym przedsięwzięciem. Uczniowie klasy V odtworzyli scenkę przedstawiającą prace budowlane. Uczennica kl. IV Aleksandra Dyjach zaprezentowała wiersz pt. „Szkoła”, a Julia Jargiło (kl. V) wystąpiła w duecie z Bartłomiejem Górą (kl. VI) w piosence „Nasza szkoła”. Pan i pani dyrektor dziękując za trud i serce włożone we wzajemną współpracę wręczyli podziękowania i kwiaty rodzicom przewodniczącym Komitetowi Rodzicielskiemu i Radzie Rodziców na przestrzeni lat. Zapis okresu wojennego w kronice szkolnej odtworzyła p. Stanisława Latos. Dźwięk syreny alarmowej rozpoczął występ Natalii Woźnicy (kl. III gimn.) w piosence „Idę walczyć mamo” , której na scenie towarzyszyło dwoje aktorów – Katarzyna Kamińska (kl. III PG) jako mama i Mateusz Małek (kl. VII) jako żołnierz oraz tańczące maki, w które wcieliły się uczennice klasy V. Pani Małgorzata Kaproń przedstawiła zapisy dotyczące okresu powojennego i rozkwitu szkoły. W atmosferę lat PRL-u zgromadzonych na uroczystości przenieśli uczniowie klasy VI i VII ukazując tradycyjne gry i zabawy, które odbywały się na przerwach np. hacele, gumę, klasy. Ich stroje – granatowe fartuszki z białymi kołnierzykami oraz rygorystyczna nauczycielka ( Joanna Dyjach kl. VI) wymierzająca karę za pomocą „dyscyplinki” idealnie oddały ducha tamtych czasów. Następnie dyrekcja złożyła podziękowania byłym dyrektorom i nauczycielom-emerytom za ofiarną pracę na rzecz szkoły. Pani Justyna Jargiło przedstawiła kolejny fragment kroniki opisujący lata 1989- 2007. Dyrekcja swe podziękowania złożyła członkom Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły oraz inspektorowi nadzoru budowlanego p. Tadeuszowi Kędrakowi. Uczniowie uczęszczający na zajęcia w klubie tanecznym JUMP wystąpili wraz ze swoimi partnerami w pokazie swych umiejętności. Po występie par tanecznych laureatki konkursu „Moja szkoła jubilatka…” Natalia Białek (kl. IV a) oraz Katarzyna Kamińska (kl. III PG) zaprezentowały swoje wiersze. Nadanie szkole imienia ks. Jana Twardowskiego i sztandaru miało miejsce 2 czerwca 2007 r. o czym czytała w kolejnym fragmencie kroniki pani Anna Flis. Twórczość patrona przedstawili w piosence „Twoja miłość jak ciepły deszcz” uczniowie (Róża Sowa i Jakub Zapora kl. III PG) oraz akompaniujący im na gitarach absolwenci (Przemysław Koszałka i Oliwer Zapora). Towarzyszyły im przedszkolaki z grupy starszej. Następnie uczniowie kl. II i III PG odegrali scenkę z ks. Janem. W roli głównej wystąpił Michał Mróz (kl. II PG) a jego koleżanki z klasy (Aleksandra Flis, Julia Michalczyk i Agnieszka Gajór ) zaprezentowały najpopularniejsze utwory poety. Uczennica Izabela Białek (kl. VI) zaśpiewała „Tren”. Obecną pracę szkoły przedstawiła p. wicedyrektor Urszula Woźnica. W nawiązaniu do 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie (Jakub Góra, Wojciech Biały- kl. III PG, Matusz Małek – kl. VII, Bartłomiej Góra – kl. VI i dzieci z przedszkola- grupa młodsza) zaprezentowali się w wierszach, a chórek szkolny śpiewał pieśni. Patriotyczne utwory na skrzypcach odegrali Natalia Abram (kl. VII) i Maksymilian Latos (kl. VI).

Na zakończenie dyrektor p. Wiesław Kiszka podziękował wszystkim przybyłym za obecność, osobom zaangażowanym w przygotowanie obchodów jubileuszu za poświęcony czas i trud, uczniom za wspaniałe występy. Sponsorom zostały wręczone podziękowania i kwiaty.
Na zakończenie p. Urszula Woźnica podziękowała p. Wiesławowi Kiszce – Dyrektorowi Szkoły za jego zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie Uroczystości, po czym reprezentanci Rady Rodziców p. Karolina Małek i Zbigniew Prejs na salę wnieśli tort. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyste 100 LAT, a dyrekcja pokroiła ciasto urodzinowe i poczęstowała zebranych. Ostatnią piosenkę „Tyle było dni” zaśpiewała absolwentka Marta (Boś) Blacha. Następnie goście udali się na poczęstunek przygotowany przy współpracy z Radą Rodziców.

Przybyli goście mogli zwiedzić szkołę, obejrzeć specjalnie przygotowane galerie i wystawy oraz dokonać pamiątkowych wpisów w kronice szkolnej. Na pamiątkę udziału w uroczystości zostali obdarowani publikacją jubileuszową, specjalnym wydaniem gazetki „Jesteśmy” oraz gadżetami reklamowymi szkoły.

Tekst i foto: archiwum ZS w Krzemieniu

http://zskrzemien.fc.pl/760-30-05-uroczystosc-100-lecia-szkoly-w-krzemieniu