100 lat polityki społecznej w powiecie janowskim

W dniu 3 grudnia 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim zorganizował powiatową konferencję ”100 lat polityki społecznej w powiecie janowskim” Konferencja odbyła się w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 3. Organizatorami byli Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmina Janów Lubelski oraz Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim.

W uroczystościach uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Poseł Jerzy Bielecki, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Majkowski, przedstawiciele władz powiatowych, samorządowych w tym Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach  oraz licznie przybyli pracownicy jednostek  pomocy społecznej z terenu powiatu janowskiego.

Podczas tak  uroczystej konferencji wicewojewoda lubelski w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył czterdziestu trzem pracownikom jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu janowskiego złote, srebrne oraz brązowe Medale za Długoletnią Służbę a także za wyjątkowo sumienne wykonywanie swoich obowiązków na rzecz najbardziej potrzebujących z terenu powiatu janowskiego. 
Wicewojewoda w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę osób, które pomagają słabszym i potrzebującym: „Podwójnie błogosławiona jest pomoc, kiedy przychodzi niespodziewanie.” 

Jednym z kolejnych punktów programu konferencji był moment na podziękowania emerytowanym pracownikom jednostek pomocy społecznej za trud i prace wykonane na rzecz osób potrzebujących. Podziękowania popłynęły dla emerytowanych pracowników z Janowa Lubelskiego oraz dla emerytowanego pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli Pani Janiny Wojtan). Uroczyste podziękowania za lata pracy na rzecz mieszkańców Gminy Dzwola złożył Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli Ewa Bielak. Ponadto kolejne podziękowania wręczono osobiście Pani Wiesławie Kaproń w Urzędzie Gminy Dzwola ze względu na niemożność uczestnictwa w konferencji. Niech te podziękowania i tak dobrze wykonywana praca na rzecz środowiska społeczności lokalnej naszej Gminy będzie motywacją , wyzwaniem a także zachętą dla wszystkich pracowników by w przyszłości i w naszej Gminie moglibyśmy wnioskować o medale dla naszych pracowników.

Dalsza część konferencji przebiegała w miłej atmosferze w klimacie polityki społecznej.