100 lat Niepodległości

W 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Mieszkańcy Gminy Dzwola odśpiewali wspólnie, w samo południe hymn państwowy. Akcja „Niepodległa do hymnu” była wydarzeniem, umożliwiającym wspólne zaśpiewanie hymnu przez każdego Polaka.

 

Obchody 100 lat Niepodległości w Gminie Dzwola odbywały się przez cały rok. Szkoła w Krzemieniu obchodziła Jubileusz 100 – lecia powstania szkoły i Odzyskania Niepodległości, Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury, w sierpniu była organizatorem I Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Placówki oświatowe na apelach szkolnych oraz innych imprezach okolicznościowych podkreślały patriotyczną wymowę 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Rada Gminy Dzwola w marcu podjęła uchwałę ustanawiającą herb, flagę oraz insygnia Gminy Dzwola. We wrześniu J.E. Ks. Biskup Edward Frankowski dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru Gminy Dzwola.  Symbole Gminy pozytywnie wpływają na promocję wspólnoty samorządowej, ustanowienie ich w 100 Rocznicę ma szczególny charakter i zapewne zostanie zapisane w pamięci nie tylko mieszkańców gminy.

11 listopada w gminnych obchodach 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości udział wzięło wielu Mieszkańców Gminy Dzwola. Mszę Świętą za Ojczyznę, odprawił ks. Proboszcz Piotr Kubicz, w kościele parafialnym w Dzwoli. W uroczystym przemarszu poczty sztandarowe jednostek ochotniczych straży pożarnych, jednostek oświatowych z terenu gminy Dzwola, organizacji oraz sztandar Gminy Dzwola, w rytm wygrywany przez Strażacką Orkiestrę Dętą z Dzwoli przeszkli pod pomnik przy Zespole Szkół w Dzwoli. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu Pani Kamila Strykowska – Dyrektor GBPiOK przybliżyła kilka wydarzeń z dziejów Polski. Następnie głos zabrał Pan Stanisław Rożek – Wójt Gminy Dzwola, odniósł się do najważniejszych zapisów z kart historii Polski, wspominając wybitnych Polaków, którzy swoimi czynami zapisali się w pamięci wielu ludzi.

Pan Wójt podziękował Mieszkańcom, druhom Strażakom, Dyrekcji i młodzieży szkolnej jak również wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów 100 Rocznicy, za tak liczny udział na uroczystości oraz za lata wspólnej pracy na rzecz Gminy Dzwola.